YOURCOACH FRISKVÅRDS- OCH TRÄNINGSTJÄNSTER

FÖR FÖRETAG

Vår effektiva friskvård ger välmående arbetsplatser och lönsammare företag. Med vår friskvård sänker ert företag eller er organisation sjukkostnaderna samtidigt som produktiviteten och arbetseffektiviteten höjs. Vi erbjuder företag heltäckande friskvårdstjänster, allt från enskilda föreläsningar till att ta hand om personalens fysiska och mentala välmående på längre sikt. Välj själva den lösning som skulle passa er bäst.

YOURCOACH FRISKVÅRDSANSVARIGE

Människan är en komplex helhet där såväl fysiska och mentala faktorer inverkar på hennes välmående. En god fysisk hälsa förebygger såväl sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt andra sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärl sjukdomar. Även en sund kost och mental balans, påverkar vårt välmående och förebygger en rad sjukdomar. Som Friskvårdsansvarige jobbar vi mot de mål som vi tillsammans med ledningen har lagt upp, vi mäter regelbundet framstegen och rapporterar även dessa på regelbundna ledningsgruppsmöten. Vi jobbar tillsammans med HR-avdelningen och företagshälsovården för kundens bästa. YourCoach Friskvårdsansvarige sköter om Ert företags personals fysiska och mentala välmående samt om att bygga ännu trivsammare arbetsmiljöer genom följande tjänster.

FÖR FÖRETAG

YourCoachs friskvårdstjänster för företag ska ses som en långsiktig investering, då det ger Er konkreta inbesparingar. Våra tjänster bidrar till en mer välmående personal som i sin tur bl.a. innebär mera ork och effektivare arbete, högre stresstålighet och lägre sjukfrånvaro. Eller en högre långtidsfriskhet som vi hellre förespråkar. Med en långtidsfrisk personal förlöper också tidtabellerna bättre och behovet av vikarier minskar. När personalen trivs är också personalomsättningen och rekryteringskostnaderna lägre. Det blir en win-win situation då ni som arbetsgivare tjänar på en välmående personal samtidigt som arbetstagaren också får energi till en mer givande fritid. Ta kontakt så räknar vi offert på ett skräddarsytt friskvårdspaket åt er organisation!

YourProfile

YourHealth

YourInspiration

Med hjälp av YourProfile

kan vi kartlägga personalens och arbetsplatsens välmående

 

 

•  HÄLSOPROFILEN: BÄSTA METODEN FÖR ATT MOTIVERA TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRING! MER INFO NEDAN

•  FYSPROFILEN KARTLÄGGER FYSISKA PRESTATIONSNIVÅN

•  HÄLSOSCREENINGEN BERÄTTAR SNABBT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT HUR PERSONALEN UPPLEVER SIN HÄLSA

•  ARBETSPLATSPROFILEN KARTLÄGGER BL.A. TRIVSELN PÅ ARBETSPLATSEN, UPPLEVELSEN AV STRESS, NÄRMASTE CHEFENS LEDARFÖRMÅGA OCH DEN FYSISKA ARBETSMILJÖN

 

OFTAST GÖR VI FLERA OLIKA PROFILER FÖR ATT FÅ BÄSTA RESULTAT.

YourHealth består av våra tjänster skräddarsydda för Er, för att förebygga och förbättra personalens hälsa och välmående

 

•  YourTeam: KOMMUNIKATIONSÖVNINGAR FÖR ATT STÄRKA TEAMKÄNSLÄ OCH SAMMANHÅLLNINGEN

•  YourMind: STRESS- OCH KONFLIKTHANTERING, UTVECKLING AV SIG SJÄLV

•  YourDiet: KOSTRÅDGIVNING

•  YourGroup: TRÄNINGS- och VIKTNEDGÅNGSGRUPPER

•  YourFysio: FYSIOTERAPI OCH MASSAGE

•  YourPT: PERSONLIG TRÄNING

•  YourPlan: MÅLSÄTTNINGAR, RESULTAT OCH REGELBUNDNA MÖTEN MED FÖRETAGSLEDNINGEN

 

YourInspiration ger Er inspiration och motivation att ta det första steget mot en hälsosammare livsstil

 

•  AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR OM STRESSHANTERING, KOST- OCH NÄRINGSLÄRA ELLER MOTION

•  FRISKVÅRDSDAG MED VARIERANDE PROGRAM

•  PAUSGYMNASTIK PÅ ARBETSPLATSEN

•  MOTIVERANDE KAMPANJER FÖR ATT T.EX. SLUTA RÖKA, GÅ NER I VIKT ELLER TÄVLINGAR MELLAN OLIKA AVDELNINGAR

 

YOURCOACH HÄLSOPROFIL

Vi vill att er organisations personal ska må så bra som möjligt, och är beredda att göra nästan vad som helst för detta. Med hjälp av YourCoachs unika hälsoprofil och långsiktiga åtgärdsprogram garanteras förutom inbesparingar även mätbara resultat och en noggrann rapportering. Vi har hjälpt våra kunder göra märkbara förbättringar i hälsoprofilen, och som följd av detta har också sjukfrånvaron minskat med upp till 60%! Deltagarna upplever det också motiverande att ta reda på sin konditionsnivå och hur den kan förbättras. För organisationens ledning igen är det intressant att se den omfattande gruppstatistiken vi erhåller, där man bl.a. ser andelen personer i ”frisk-” och ”riskgrupp.

 

HÄLSOPROFILEN INNEHÅLLER:

• MOTIVERANDE HÄLSOSAMTAL OM LIVSSTILEN: T.EX. OM MOTIONS-, KOSTVANOR, STRESS OCH  HÄLSA

• BLODTRYCKSMÄTNING

 • 6-12MIN KONDITIONSTEST PÅ CYKELERGOMETER

 

YOURSTART

Vi kan skräddarsy ett lättare prova-på-paket till ert företag, så att ni får en försmak av våra tjänster. Vi kan också ordna en friskvårdsdag till er med t.ex. motion och föreläsning på programmet. Vi erbjuder mångsidiga välmående-tjänster, hur vore det att pröva på någon av dessa:

 

• HÄLSOSCREENINGEN FÖR ATT KARTLÄGGA PERSONALENS HÄLSOTILLSTÅND

• AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR OM STRESSHANTERING, KOST- OCH NÄRINGSLÄRA ELLER MOTION

• FRISKVÅRDSDAG MED VARIERANDE PROGRAM

• PAUSGYMNASTIK PÅ ARBETSPLATSEN

• MOTIVERANDE KAMPANJER FÖR ATT T.EX. SLUTA RÖKA ELLER GÅ NER I VIKT

Prissättning

Ta kontakt så räknar vi offert på ett skräddarsytt friskvårdspaket åt er organisation!

 

Ringa +358 503 864 481

eller skicka email

KONTAKT

Adress: Rejpeltvägen 2, 66600 Vörå

Postadress: Mattusmäkivägen 124, 66600 Vörå

Ring oss för mer information: 050 3408398

Eller skicka förfrågan